Regulamin

Regulamin

Regulamin określa zasady robienia zakupów w sklepie internetowym

Sklep internetowy  Planikafire.pl  dostępny pod adresem planikafire.pl, prowadzony jest przez firmę Plejady mix Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa . ul. Marcika 2/2 30-443 Kraków NIP: 677-22-90-633 , REGON: 120461389 , KRS : 0000279179 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI KRS ; Email : biuro@plejadymix.pl telefon 505-855-666 lub 733-803-903

1. Sklep internetowy Planikafire.pl  za pośrednictwem serwisu internetowego wyświetla prezentację produktów dostępnych w ofercie sprzedażowej na stronach planikafire.pl, lecz w szczególnych przypadkach istnieje możliwość zamówienia za pośrednictwem serwisu.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego
oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Planikafire.plsą oryginalne, fabrycznie nowe oraz wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych. Chyba, że w opisie produktu zaznaczono inaczej (np. produkt ekspozycyjny, potestowy itp).

3. Ceny produktów prezentowane na stronach sklepu Planikafire.pl są cenami brutto zawierają 23% podatku VAT.  Zamówienia realizowane są na indywidualne zlecenie klienta: Produkt na zamówienie – Zapytaj o cenę, lub ich dostępności i wysyłka ustalana jest indywidualnie. Na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT.

4. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania wpłaty minimum 50% wartości zamówienia przez Klienta i potwierdzeniu w wiadomości e-mail przez pracowników zaksięgowania wpłaty i przyjęcia zamówienia do realizacji. W takim przypadku dochodzi do zawarcia umowy kupna sprzedaży pomiędzy Klientem oraz Sprzedającym.

5. Warunkiem realizacji zamówienia stanowi podanie przez Klienta wymaganych danych (numeru telefonu oraz adresu e-mail), umożliwiającego weryfikację złożonego zamówienia.

6. Podany przy każdym towarze orientacyjny czas wysyłki zamówienia, który rozpoczyna się od momentu zaksięgowania minimum 50% wartości zamówienia, a dopłata pozostałej części wymagana jest bezpośrednio prze wysyłką zamówienia.Zamówienie produktów o różnych podanych czasach wysyłki realizowane jest po skompletowaniu całości zamówionych produktów, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach nasz personel skontaktuje się telefonicznie, bądź mailowo aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji Państwa zamówienia. Podany czas realizacji zamówienia nie uwzględnia dni wolnych od pracy.Niniejszy punkt nie uchybia przepisom ustawowym i dotyczy terminów krótszych niż wskazane w art. 5431 § 1 k.c.

7. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub innej w cenie ustalonej indywidualnie dla produktu, w zależności od wagi i rozmiaru przesyłki oraz wybranego sposobu płatności. Jeżeli złożyli Państwo zamówienie na więcej niż jeden towar opłata za dostawę naliczana jest jednorazowo do całego zamówienia, przy dostawie pod jednen adres, jest to najwyższy z kosztów dostawy wybranych produktów. W przypadku przesyłek o wadze przekraczającej 25 kg i wysyłek paletowych kurier nie ma obowiązku wniesienie przesyłki. Przesyłka paletowa dostarczana jest pod nieruchomość -np. bramę wjazdową, klatkę schodową.

8. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta równa się sumie czasu wysyłki ze sklepu planikafire.pl, oraz czasu dostawy. Po skompletowaniu zamówienia przesyłka dostarczana jest przez firmę kurierską lub spedycyjną w ciągu   1-7 dni roboczych od daty nadania .

9. Klient ma możliwość różnych form płatności za zamówione towary:

  • kartą kredytową: w punkcie stacjonarnym w Krakowie;
  • gotówką do rąk sprzedawcy: w punkcie stacjonarnym w Warszawie, bądź Krakowie;
  • przelewem bankowym na konto sklepu;

10. Planikafire.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty całości lub części wartości zamówienia.

11.
a) Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny  lub osobie fizycznej prowadzące działalność gospodarczą, która zyskał a prawa konsumenta  , przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
b) Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym w szczególności umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, oraz wszelkie produkty znajdujące się na stronie sklepu internetowego Planikafire.pl których zakup wymaga indywidualnego zamówienie klienta i służą one zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Produkty takie ze względu na swą nietypowość zawierają informację, że są dostępne na indywidualne zamówienie, co również wiąże się z niestandardowym terminem i formą realizacji, oraz może wymagać zadatku od klienta. W przypadku złożenia zamówienia na taki produkt prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje.
c) Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w lit. a) niniejszego punktu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie.

12. Szczegółowe informacje na temat odstąpienia do umowy:
a) będąc konsumentem Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej w sklepie internetowym Planikafire.pl dostępnym pod adresem Planikafire.pl w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie mogą Państwo przesłać: listownie na adres: Plejady Mix Sp zo.o. Sp. K. ul.Marcika 2/2, 30-443 Kraków; w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@plejadymix.pl

b) Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr. 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz zamieszczony do pobrania na niniejszej stronie.

c) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

d) W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

e) Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

f) Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

g) Jeżeli Klient otrzymał rzecz, to należy odesłać lub przekazać ją nam na adres: Plejady Mix Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Marcika 2/2 , 30-443 Kraków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres mail: biuro@plejadymix.pl.pl lub  pocztą na adres siedziby Sprzedającego
Zgłoszenie powinno zawierać:

  • W tytule maila słowo „REKLAMACJA” oraz numer zamówienia, skan dokumentu zakupu – przyśpieszy to znacznie rozpatrzenie Państwa zgłoszenia;
  •  Dane adresowe osoby, która DOKONAŁA ZAKUPU, telefon kontaktowy;
  •  Nazwa/kod zakupionego produktu;
  • Opis usterki;
  • Jeżeli to możliwe, zdjęcia (2-5) ukazujące usterkę/usterki. Pozwoli nam to już w pierwszym mailu dowiedzieć się w czym tkwi problem i jak najszybciej rozwiązać go. W przypadku gdy zdjęcia nie wskazują jednoznacznie rodzaju usterki i sposobu jej powstania, konieczne może być odesłanie towaru w celu poddania go oględzinom.Towar należy odesłać zapakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie, opisany na przesyłce jako REKLAMACJA załączając dowód zakupu oraz pisemny opis wad.
  •  W dalszym etapie o sposobie rozwiązania reklamacji zostaniecie Państwo poinformowani drogą mailową lub telefoniczną w terminie ustawowym.

14. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

CzechEnglishPolish